کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای رامین کاظمی کلجاهی محفوظ است.

برخی از تئوری های مدیریت

* تئوری های کلاسیک سازمان

   ◦آغاز مکتب کلاسیک ها را در سیستم های تولیدی و تاسیس کارخانه هایی می دانند که در قرن هجدهم در انگلستان به صورت سازمانهای پیچیده اقتصادی به وجود آمدند و در نتیجه رشته علمی مدیریت تولد یافت.

   ◦مفروضات اصلی مکتب کلاسیک مدیریت به انقلاب صنعتی و نخستین سالهای سده ی هجدهم تعلق دارد.

اصول بنیادی

  • هدف از موجودیت سازمان، تامین هدفهای اقتصادی و وابسته به تولید است.
  • تنها یک راه به عنوان بهترین راه سازماندهی برای تولید وجود دارد و در سایه پژوهش های ارزشمند و علمی می توان به این راه دست یافت.
  • از طریق تخصص گرایی و تقسیم کار می توان میزان تولید را به حداکثر رسانید.
  • مردم و سازمان ها طبق اصول اقتصادی عقلانی عمل می کنند.

تئوری کلاسیک مدیریت

محوریت نظریه‌های مدیریت کلاسیک دستیابی به حداکثر کارایی در سازمان می‌باشد.

کلاسیک‌ها به سازمان رسمی توجه داشتند و وجود سازمان غیر رسمی را مضر می‌دانستند.

کلاسیک‌ها انسان را هم ردیف با سایر عناصر تولید می‌دانستند و برای آن هویت مستقل قائل نبودند.

دیدگاه‌های کلاسیک شامل یک نگرش صرفاً مکانیکی به سازمان و افراد بوده است.

مدل کلاسیک بر این فرض استوار است که نگرش مدیران در تصمیم‌گیری عقلایی و عینی است و در نتیجه آنان همیشه تصمیمهایی را اتخاذ می‌کنند که به نفع سازمان است.

افکار مکتب کلاسیک از حدود سال 1910 آغاز و تا سالهای1930 تفکر حاکم بوده است.

-----------------------------

آدام اسمیت

تولد: 1723     محل تولد: اسکاتلند     فوت: 1790

آدام اسمیت را می توان اولین اقتصاد دان سیاسی و از سران اولیه ی اقتصاد کلاسیک نامید.

عنوان برخی از کتب:

تئوری عقاید اخلاقی (1759 م)

تحقیق و جستجو در ماهیت و علل ثروت ملل(1776 م)

دست نامرئی

اسمیت در کتاب «تحقیق و جستجو در ماهیت و علل ثروت ملل»، به بررسی پیامدهای اقتصاد آزاد (اقتصاد بازار) پرداخته و مفاهیمی را هم چون منفعت طلبی، تقسیم کار، کارکرد بازارها و کاربردهای بین المللی اقتصاد آزاد را مطرح کرده است.

تقسیم کار

آدام اسمیت پیامد تقسیم کار را در یک کارخانه ی سوزن سازی نشان داد.

سه دلیل افزایش خروجی به خاطر تقسیم کار:

    افزایش مهارت کارگر در نتیجه تقسیم کار

    صرفه جوی در زمانی که عمدتا به خاطر تغییر از یک مرحله به مرحله دیگر از بین می رفت

    افزایش اختراع ابزار آلات و وسایل کار

-----------------------------

چارلز بابیج

تولد: 1792     محل تولد: انگلستان      فوت: 1871

توانایی ها و استعدادهای چارلز بابیج در ریاضی به وی کمک کرد تا ماشین حساب مشهورش را اختراع کند که پیشروی کامپیوترهای دیجیتالی امروزی شد.

عنوان برخی از کتب:

     اقتصاد ماشین آلات و تولیدکنندگان(1835 م)

     اکسپوزیسیون(1851 م)

کتاب «اقتصاد ماشین آلات و تولید کنندگان»، مشهورترین کتاب بابیج می باشد که نه تنها یک کار کلاسیک در اقتصاد سیاسی، بلکه یکی از اولین مطالب درباره مدیریت مدرن است.

تخصص گرایی

  یکی از ویژگیهای ارائه شده توسط بابیج تقسیم فیزیکی و فکری کار است.

  به اعتقاد او تقسیم کار مهمترین اصل بین افرادی بود که با یکدیگر کار می کردند.

  از نظر او تخصص گرایی ضایعات و زمان مورد نیاز برای یادگیری کار را خصوصا زمانی که کار از فرآیندهای مختلفی تشکیل شده باشد، کاهش می دهد.

  به اعتقاد بابیج تخصص گرایی، هم چنین نوآوری ناشی از تقسیم کار را ترغیب می کند.

  تخصص گرایی موجب سازگاری دقیق تر افراد با وظایفشان می شود. با تخصص گرایی، مهارت ها و پست ها به سادگی می توانند با وظایف سازگار شوند.

بابیج معتقد بود: «با تجارت باید طبق اصول علمی رفتار نمود». او معتقد بود: «منطق گرایی نه تنها در سطح کلان اقتصادی بلکه در سطح تجارت خرد نیز باعث نظم و کامیابی می شود».

به اعتقاد بابیج، چنانچه مهارتهای مورد نیاز یک شغل بیشتر شود و نیاز باشد که کار در زمان کوتاهتری انجام شود مزیت تخصص گرایی بیشتر است. او همچنین معتقد به بهبود شرایط کاری بود و برای این امر برنامه پاداش و کمک هزینه و سهیم شدن در سود را مطرح کرد

---------------------------

و...

پیوند ها